Vòng giấy Tyvek keo dán

Home / In Ấn / Vòng giấy Tyvek keo dán

Sử dụng loại giấy phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng.
– Sử dụng định lượng giấy ( độ giày của giấy) phù hợp, không nên sử dụng loại giấy quá mỏng hoặc quá dày. Sử dụng loại giấy có định lượng 120gram tới 150gram là vừa.
– Cách bình bài in cũng khá quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới khâu thành phẩm.
– Sử dụng loại keo chuyên dụng của nó, cái này thường thì những ai đã từng in ấn và tiếp xúc nhiều với loại giấy này thì mới rút ra kinh nhiệm thực tế được; như loại keo, độ dày của keo, diện tích tiếp xúc bề mặt keo, độ nóng chảy, thời gian trong môi trường nước.v..v.. ( Cái này là kinh nghiệm lấy từ sự phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng và sự nghiên cứu, trải nghiệm thực tế ). Các bạn có thể tham khảo tại https://sites.google.com/site/invongtaysukien/ để hiểu rõ hơn.
– Khâu quan trọng nữa là phần răng cưa ( nét đứt ) trên mỗi vòng tay phải thiết kế làm sao đảm bảo được yêu cầu sử dụng 1 lần tránh tái sử dụng ( có thể gọi đây là phần tránh làm giả ), vấn đề này có thể giải quyết bằng cách in số nhảy ( mã số ) kết hợp mã vạch hoặc QR Code.